Menu

Justyna Błażejowska (ur. 1983)

Historyk, badacz dziejów najnowszych. Autorka i współautorka książek i około stu artykułów, wydawca zbiorów artykułów i relacji. W 2007 r. za pracę magisterską o drugim obiegu, przygotowaną w Instytucie Historycznym UW, otrzymała pierwszą nagrodę w organizowanym przez IPN konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. W 2016 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Nauki PAN.