Menu

Było środowisko młodzieży harcerskiej.

Dalej „Czarna Jedynka” sama snuje swą opowieść.  Czterdzieści lat od powstania Komitetu Obrony Robotników mówi po raz pierwszy i… nie ostatni…?

Kilkaset stron wspomnień Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego, Jana Olszewskiego i innych... Autoportret środowiska, w którym o niepodległej Polsce nie tylko marzono...

 

Antoni Macierewicz:

Powstanie Komitetu Obrony Robotników stanowiło konsekwencję naszych długotrwałych i wytężonych wysiłków . Praca, którą na przełomie lat 60. i 70. rozpoczęliśmy w 1 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Romualda Traugutta, czyli „Czarnej Jedynce”, miała na celu przygotowanie elit młodzieży na moment, kiedy realne stanie się bezpośrednie zaangażowanie na rzecz niepodległości.

 

Piotr Naimski:

W naszym gronie słowo „niepodległość” nie było objęte intelektualnym „zapisem”. To, co robiliśmy, wszystko jedno, czy chodziło o powołanie Komitetu Obrony Robotników czy o coś innego, uważaliśmy za pewnie bardzo drobny, ale zawsze – krok do niepodległego państwa, do obalenia komuny. Taki stawialiśmy sobie cel: obalenie komuny i niepodległość.

 

Jan Olszewski:

Środowisko harcerskie „Czarnej Jedynki " nawiązywało do polskiej tradycji niepodległościowej, a konkretnie do tradycji Szarych Szeregów. Było zupełnie oczywiste, że „robimy różne rzeczy z perspektywą działania w systemie i przeciw systemowi, który nie jest naszym systemem. Jest systemem narzuconym i to jego grzech pierworodny. My tego systemu zasadniczo nie uznajemy".Piotr Naimski Pytania stawiane w kontekście KOR-u są pytaniami bieżącymi, dotyczącym polskiej polityki dzisiaj.
Antoni Macierewicz Konflikt między nami a lewicą laicką wynikał też ze stawiania sobie różnych celów.
Piotr Naimski „Tamci” chcieli reformować komunistów i PRL, a my – nie. […] „Tamci” chcieli Polskę finlandyzować, a my chcieliśmy niepodległości.
Antoni Macierewicz My zmierzaliśmy do odbudowy niepodległego państwa polskiego. […] Dla nas celem była wolna Polska.
Piotr Naimski Dzisiejsze spory wokół kształtu polskiej państwowości i suwerenności narodu to kontynuacja dylematu „finlandyzacja czy niepodległość”.
Antoni Macierewicz

23 IX 1976

 

KOR

 

23 IX 2016

Piotr Naimski